Dokumentacja badań geologicznych w Pile 

 


"Ocena zagrożenia pogórniczego terenu Osiedla Leśnego w Gostycynie

na podstawie badań geofizycznych i analizy warunków geologiczno-górniczych"


 

 1. Dokumentacja (439.4 KB)

 2. Zał. nr 1 - lokalizacja terenu (33.3 MB)

 3. Zał. nr 2 - mapa topograficzna (2.1 MB)

 4. Zał. nr 3 - mapa dokumentacyjna (5.7 MB)

 5. Zał. nr 4 - mapa wysokościowa (5.5 MB)

 6. Zał. nr 5 - mapa Bougera (6.4 MB)

 - legenda (59.4 KB)

 7. Zał. nr 6 - przekrój izoom (124.7 KB)

 8. Zał. nr 7 - Kopalnia Olga (10.4 MB)

 9. Zał. nr 8 - m. lokalizacyjna rozp. węgla brunatnego (118.4 KB)

 10. Zał. nr 9 - przekrój geologiczny przez złoże w. brunatnego (97.7 KB)

 11. Zał. nr 10 - krzywe sondowań (43.9 KB)

 

Liczba odwiedzin : 533
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2009-03-16 09:09:31
Czas publikacji: 2009-03-16 09:09:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak