Grupa Inicjatywna LOKATA - grupa nieformalna 

 

 FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Grupa Inicjatywna LOKATA - grupa nieformalna
 

1. Pełna nazwa i forma prawna organizacji: Grupa Inicjatywna LOKATA – grupa nieformalna

2. Dokładny adres siedziby organizacji.     
ul. Główna 35
89-520 Gostycyn 

        
3. Numer telefonu, adres strony internetowej, adres poczty e-mail, inna możliwość kontaktu z przedstawicielem organizacji           
tel./fax. 52 33 46 153 , email : basiapelasia1@wp,  Barbara Piasecka4. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zarządu organizacji, z wyszczególnieniem stanowisk prezydium zarządu lub liderów       
Michalina Porożyńska – lider grupy


5. Informacja na temat działalności organizacji, ilość członków, informacje o osiągnięciach, nagrodach.       
Ilość członków  - 15  

 6. Uzyskane dotacje w ostatnim czasie

2007r.  zrealizowaliśmy projekt pn. „PEACE z Borów” dotacja z Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ w wysokości 4 999,25 Euro

- 2008r. zrealizowaliśmy projekt dofinansowany z LOG Cekcyn pt. „Teatr Dorosłego- Królowa Śniegu”.

-2009r.  zrealizowaliśmy projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Teraz my!”, który miał na celu rozwój wolontariatu w regionie, poza tym realizowaliśmy projekt pt.”Teatr Dorosłego II” dofinansowany przez LOG Cekcyn.

-2010r kontynuowaliśmy  projekt pod nazwą „Teraz my II” dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  oraz ponownie dostaliśmy votum zaufania i uzyskaliśmy kolejna dotację na projekt „Teatr Dorosłego III” z LOG Cekcyn.

- 2011r  pozyskaliśmy dotację na projekt „Teatr Dorosłego  IV”  z LOG Cekcyn właśnie zaczynamy go realizować

 We wszystkich projektach Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie jest instytucją wspierająca.


7. Inne informacje

Jesteśmy grupą młodzieży (wolontariuszy) zamieszkującą pierwotnie pięć miejscowości gminy Gostycyn: Pruszcz, Kamienica, Wielka Klonia, Motyl, Gostycyn. Nie mamy możliwości ciągłego uczestnictwa w kulturze, a co za tym idzie rozwoju swoich zainteresowań. Mieszkamy w środowisku gdzie istnieje wysokie bezrobocie, w większości rodzin status materialny jest niski. Istniejemy już od ponad 5 lat, kiedy to postanowiliśmy zrobić coś dla siebie i środowiska. Napisaliśmy wspólnie projekt PEACE z BORÓW do Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Młodzież. Uzyskaliśmy dotację w wysokości 5 tysięcy EURO. Projekt trwał 8 miesięcy. Były warsztaty muzyczne, plastyczne i beauty. Zorganizowaliśmy dwa festyny i zajęcia dla dzieci. Na zakończenie był biwak podsumowujący nasze działania. Powstał zespół rockowy, nazywają się The Colt. Debiut mieli w Berlinie na Światowym Dniu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu ustanowionego przez ONZ. Grali na WOŚP-ie ,Forum Organizacji Pozarządowych w Kęsowie i innych imprezach. Prezentujemy nasze dobre praktyki w wielu miejscach min. na Forum Organizacji Pozarządowych w Gostycynie w 2010r organizowanym przez LGD „Bory Tucholskie” w Toruniu na spotkaniu animatorów społecznych w 2011r. Na początku było nas 15 osób, a na zakończenie projektu doliczyliśmy się, że jest nas już prawie 40. Niektórzy poszli na studia, bądź zaczęli pracować, ale nadal mamy nowy „narybek”, który ma nowe pomysły. To oni wychodzą z inicjatywą i ciągle chcą pomagać, czy to przy organizacji imprez w domu kultury, czy też w plenerze. Nasza misja: aktywizacja młodzieży wiejskiej i przygotowanie młodych ludzi do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie. Jesteśmy dobrym kapitałem, który w przyszłości zaprocentuje. Na nas można polegać.

 

 

Liczba odwiedzin : 587
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Śpica
Czas wytworzenia: 2011-09-16 10:31:58
Czas publikacji: 2011-09-16 10:31:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak