Informacje podstawowe 

 

 

Wójt Gminy Gostycyn informuje, że przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w dniach roboczych pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
Skargi i wnioski rejestrowane są w Biurze Obsługi Interesanta, następnie przekazywane według właściwości ich załatwienia.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Gminy w Gostycynie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Urzędu Gminy w GostycynieAdres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: GMINA GOSTYCYN
Adres: Ul. Bydgoska 8, 89 - 520 Gostycyn

Godziny Otwarcia:

Dane Kontakowe:
Telefon: 52 33 67 310
Fax: 52 33 67 311
Email: gostycyn@las.pl
Adress www: Kliknij
Adress esp: Kliknij

Dodatkowe Dane:
Nip:
Regon:

 

Liczba odwiedzin : 61627
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2015-05-25 00:00:00
Czas publikacji: 2015-05-25 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum : Brak