Ogłoszenie o wyniku pierwszego (I) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (działka nr 22/8 obręb Przyrowa) 

 

 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Gostycyn informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Gostycynie przy ulicy Bydgoskiej 8 ( sala narad) odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przyrowie, oznaczonej jako działka nr 22/8.

Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gostycyn, oznaczona jako działka nr 22/8, powierzchnia 0,7018 ha w tym: R IIIb, R IVa, oznaczona w m.p.z. p. brak planu, KW BY1T/00036022/5.

Do przetargu dopuszczono 2 uczestników w przetargu, ponieważ wpłacili wadium na konto depozytowe Urzędu Gminy w wyznaczonym terminie. Do udziału w przetargu przystąpiło 2 uczestników, którzy przybyli na przetarg.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 53.000,00 zł netto ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 złotych netto )

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 53.530,00 zł netto. Cena ta jest zwolniona z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

.

Podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca:

Edward Olejniczak

 

 

Gostycyn, 14.08.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Gostycyn

/-/ mgr Ireneusz Kucharski

 

Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Jutrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Stolzenburg
Czas wytworzenia: 2018-08-16 09:31:41
Czas publikacji: 2018-08-16 09:31:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak