OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOSTYCYN znak: PP.6733.22.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.22.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn przedłożonego w dniu 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicy Dzieci Drzewa Życia na działkach o nr ewid. 345, 412, 878, 839/1, 871/1, 870/2, 870/1, 840, 838, 802 i 794 położonych
w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem, w Urzędzie Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn, pokój nr 2, w terminie 14 dni od daty podania powyższego wniosku do publicznej wiadomości.  

 

 

Gostycyn, dnia 29 listopada 2018 r.

 

Załączniki

OBwieszcenie DDŻ.doc

Data: 2018-11-29 14:34:14 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Jutrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Stolzenburg
Czas wytworzenia: 2018-11-29 14:34:14
Czas publikacji: 2018-11-29 14:34:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak