Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy 

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się III sesja Rady Gminy Gostycyn.

 

 

Tematami sesji będą:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2019 rok.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2018 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2019 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustaleniawysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gostycyn.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 r.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Sucharski
Czas wytworzenia: 2018-12-10 14:31:50
Czas publikacji: 2018-12-10 14:31:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak