Zawiadomienie o posiedzeniach komisji 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

 

 

  1. Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w dniu 17 grudnia  br. o godz. 900

   2. Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Ochrony Środowiska  oraz   Ładu  i   Porządku Publicznego w dniu  17 grudnia br. o godz. 1330

   3. Komisji Rolnictwa, Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego w dniu 18 grudnia br. o godz. 900

 

 

Tematem posiedzenia będzie analiza materiału sesyjnego III sesji Rady Gminy Gostycyn.

 

                                                       

 

Liczba odwiedzin : 16
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Sucharski
Czas wytworzenia: 2018-12-10 14:36:16
Czas publikacji: 2018-12-10 14:36:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak