Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO


o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko - pomorskiego2015-02-17 09:12:01
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach o nr ewid. 1104, 1102 i 1101 położonych w Pile do zasilania w energię elektryczną projektowanego budynku rekreacji indywidualnej na terenie działki 1029 położonej w Pile
2012-02-13 14:39:45
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na remoncie dachu (wymianie konstrukcji i poszycia dachu) kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Gostycynie wpisanego do rejestru zabytków usytuowanego na działce o nr ewid, 262 w Gostycynie

2011-12-30 09:21:38
OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Okrężnej w granicach działkach o nr ewid. 277/6, 277/7, 294, 301 i 315/6 położonych w Gostycynie, gmina Gostycyn
2011-12-20 12:01:24
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach o nr ewid. 1104, 1102 i 1101 położonych w Pile do zasilania w energię elektryczną projektowanego budynku rekreacji indywidualnej na terenie działki 1029 położonej w Pile, gmina Gostycyn
2011-12-20 11:54:23
OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz i Piła w Gminie Gostycyn - Uchwały Nr XI/82/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2011 r.
2011-12-09 11:34:30
Obwieszczenie

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-12-08 14:06:59
Obwieszczenie

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na: remoncie dachu kościoła parafialnego p.w. św. Marcina w Gostycynie wpisanego do rejestru zabytków usytuowanego na działce o nr ewid. 262 w Gostycynie.
2011-11-16 14:37:51
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach o nr ewid. 802, 838, 840, 870 i 825 położonych w Gostycynie do zasilania w energię elektryczną istniejącego budynku gospodarczego na terenie działki 824/2 położonej w Gostycynie, gmina Gostycyn
2011-11-09 11:03:05
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na części działek o nr ewid. 50/1 i 51/3 położonych w Łyskowie dla zasilania w energię elektryczną projektowanego budynku mieszkalnego na działce 51/3 obręb Łyskowo, gmina Gostycyn.

2011-07-13 15:02:55