Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji strategii rozwoju gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY  GOSTYCYN
z dnia


w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji strategii rozwoju gminy

2007-04-12 12:12:00
Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

U C H W A Ł A  Nr VIII/  /07
RADY  GMINY  GOSTYCYN
z dnia     kwietnia 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie.

2007-04-12 12:10:00
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

UCHWAŁA NR  ………..
Rady Gminy GOSTYCYN
z dnia  ……………………


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/217/05/2005 r. Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2007-04-11 14:28:00
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy

2007-04-11 14:25:00
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr II/3/06 z dnia 30.11.2006 r. dot. ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Gostycyn

UCHWAŁA Nr VIII/ /07
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia kwietnia 2007 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr II/3/06 z dnia 30.XI.2006r. dot.  ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Gostycyn.

2007-04-11 14:20:00
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA Nr VIII/  /07
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia     kwietnia 2007 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

2007-04-11 14:15:00