Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/164/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

 UCHWAŁA Nr XXI/164/12
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 29 listopada 2012 r.

               w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

                w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników

                bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Gostycyn

 

2012-12-27 11:31:46
Uchwała Nr XI/75/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17.11.2011r. w sparwie ustalenia maksymalnych opłat za usługi komunalne

 
2012-01-16 11:24:09
Uchwała Nr IV/30/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24.02.2011 r. w sparwie ustalenia maksymalnych opłat za usługi komunalne

 
2012-01-16 11:19:34
Uchwała Nr XL/218/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17.11.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usługi komunalne

 
2012-01-16 11:15:20
Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 08.12.2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne

Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 08.12.2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2006-08-03 00:00:00
Uchwała Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne

Uchwała Nr XXXIX/213/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne
2006-08-03 00:00:00