Konkurs pisemnych ofert - Zakup przez Gminę Gostycyn mieszkania dla repatriantów z terenu byłego ZSRR 

 

OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Wójt Gminy Gostycyn
89-520 Gostycyn
ul. Bydgoska 8
tel. (0-52) 33 460 01 fax (0-52) 33 460 76

ogłasza II konkurs pisemnych ofert na

Zakup przez Gminę Gostycyn mieszkania dla repatriantów z terenu byłego ZSRR.
 

1. Termin podpisania umowy do dnia: 28.11.2003 r.

2. Warunki oferty:
Samodzielne mieszkanie w budownictwie jednorodzinnym lub wielorodzinnym
Mieszkanie musi być położone na terenie Gminy Gostycyn.
Minimalna wielkość mieszkania wynosi 45 m2.
Mieszkanie musi być zaopatrzone we wszystkie media:
- prąd
- wodę
- kanalizację
- centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę
- preferowane łazienka i wc osobno (dopuszczalne łącznie)

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p. Krzysztof Bujny tel. (0-52) 3346001 w godz. 8.00-14.00

3. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) go dnia 14.11.2003 r. do godz. 8.50

Oferta winna zawierać:
Lokalizację mieszkania (dokładny adres)
Metraż mieszkania w m2 oraz w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia (pokoje, kuchnię łazienkę, wc)
Cenę ogólną za mieszkanie oraz w przeliczeniu za m2

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu (14 listopad 2003 r.) w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna nr 1 – II piętro) o godz. 9.00

5. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonania wizji lokalnej w oferowanych mieszkaniach.

7. Konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Gostycyn, dnia 4 listopad 2003 r.

Wójt Gminy Gostycyn
mgr inż. Jacek Czerwiński

WYNIK POSTĘPOWANIA

wybrano mieszkanie położone w miejscowości Gostycyn, przy. ul. Słonecznej 5/7 o powierzchni całkowitej 65/2 m2 za cenę 45.640 zł.

 


Liczba odwiedzin : 419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2004-10-18 00:00:00
Czas publikacji: 2004-10-18 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak