Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2007 rok.

UCHWAŁA
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2007 rok.

2006-12-14 10:29:00
Informacja na temat pisma Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie utworzenia sieci natura 2000 – dyrektywa ptasia.

Informacja na temat pisma Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie utworzenia sieci natura 2000 – dyrektywa ptasia.

2006-12-14 10:25:00
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia
 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

2006-12-14 10:21:00
Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

Uchwała  Nr………………….
Rady Gminy Gostycyn
z dnia……………………

w sprawie: ustalenia zasad odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

2006-12-14 10:17:00
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2007

UCHWAŁA Nr  ………
Rady Gminy Gostycyn
z dnia ………………..

w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2007

2006-12-14 09:58:00
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Uchwała Nr
Rady  Gminy Gostycyn
z dnia
 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

2006-12-14 09:53:00
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/217/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

UCHWAŁA NR
Rady Gminy GOSTYCYN
z dnia
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/217/05/ Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2005 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2006-12-14 09:46:00
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr IV/15/02 z dnia 21.12.2002 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Gostycyn

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr IV/15/02 z dnia 21. XII. 2002 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Gostycyn

2006-12-14 09:39:00
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

2006-12-14 09:34:00
Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2006-12-14 09:26:00