Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały RG Nr IV/18/06 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

UCHWAŁA  NR
Rady Gminy GOSTYCYN
z dnia


w sprawie: zmiany Uchwały RG Nr IV/18/06  z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2007-03-22 07:59:00
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Kultura i Sztuka" w instytucję kultury powadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i nadania jednostce statutu

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia


zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Kultura i Sztuka” w instytucję kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i nadania jednostce statutu.

2007-03-22 07:45:00
Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia


w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2007-03-22 07:33:00
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30.06.2001 r. dot. przekazania w dzierżawę pomieszczeń po zlewni mleka w Małej Kloni 25

UCHWAŁA
Rady Gminy Gostycyn
z dnia


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/186/2001  Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2001 r. dot. przekazania w dzierżawę pomieszczeń po zlewni mleka w Małej Kloni 25

2007-03-22 07:25:00
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr X/51/03 z dnia 28.06.2003 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu Rady Gminy Gostycyn

UCHWAŁA 
RADY GMINY GOSTYCYYN
z dnia
  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn  Nr X/51/03 z dnia 28.VI.2003r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu Rady Gminy Gostycyn

2007-03-22 07:22:00
Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2006 Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy w Gostycynie
z dnia


w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2006  Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie

2007-03-22 07:19:00
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia
 


w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

2007-03-22 07:16:00
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2007 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia
 


w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2007 r.

2007-03-22 07:12:00
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr V/31/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UCHWAŁA Nr 
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr V/31/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2007-03-22 07:07:00