Zadania zlecone 

 

Zadania zlecone 

Zadania zlecone gminy

Zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) u stawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.<"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

W szczególności zadania zlecone obejmują sprawy:

1) wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2) wynikające z Prawa o aktach stanu cywilnego,
3) obrony cywilnej,
4) wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
5) wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6) wynikające z ustawy o zbiórkach publicznych.

Zadania zlecone  


Liczba odwiedzin : 651
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2004-01-28 00:00:00
Czas publikacji: 2004-01-28 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak