Podstawowe zadania 

 

Podstawowe zadania 

Podstawowe zadania Wójta Gminy Gostycyn

Zadania Wójta :
a) organizowanie zadań wynikających z ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, wnoszone pod obrady projekty planu społeczno-gospodarczego, budżetu, sprawozdań, informacji wynikających z przepisów prawa;
b) przygotowanie materiałów na sesje Rady Gminy;
c) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
d) wydawanie decyzji  indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej;
e) wykonywanie uchwał Rady Gminy, terminowe udzielanie odpowiedzi na interpelacje, wystąpienia pokontrolne oraz wnioski;
f) wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń i okólników;
g) reprezentowanie gminy na zewnątrz.

 


Liczba odwiedzin : 509
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-06-30 00:00:00
Czas publikacji: 2003-06-30 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak