Zadania publiczne 

 
Zadania publiczne 

Ogólna informacja

Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

Liczba odwiedzin : 1021
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2004-01-28 00:00:00
Czas publikacji: 2004-01-28 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak