Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR  
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2007-06-27 08:39:00
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego

Uchwała Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pn. “Związek Gmin Zapomniany Szlak” oraz przyjęcia statutu Związku
2007-06-17 11:34:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały RGG Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy GOSTYCYN
z dnia


w sprawie: zmiany Uchwały RG Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2007-06-13 19:34:00
Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym

Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym tj.
od 24.04. 2007r. do 05.06. 2007r.
2007-06-13 19:28:00
Informacja z realizacji ustawy o kulturze fizycznej w Gminie Gostycyn

Informacja z realizacji ustawy o kulturze fizycznej w Gminie Gostycyn
2007-06-13 19:24:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RG G Nr IV/20/06 z dnia 28.12.2006 r. dot. ustalenia wysokości diet dla radnych

U C H W A Ł A Nr IX/ /07
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr IV/20/06 z dnia 28.XII.2006 r. dot. ustalenia wysokości diet dla radnych.
2007-06-13 19:15:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Gostycyn

UCHWAŁA Nr ……/2007
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Gostycyn
2007-06-13 18:59:00