Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077

2018-05-17 13:01:43
Informacja, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077

2018-05-16 09:19:23
Informacja, o której mowa art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm., Wójt Gminy Gostycyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat w roku 2016 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

2017-04-11 13:14:32
Informacja, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm., Wójt Gminy Gostycyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej:

2017-04-11 13:10:34
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy finansowej

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,
nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy finansowej w formie refundacji
na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r.
2014-03-12 10:35:14
Wykaz osób prawnych ifizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono pomocy finansowej

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,
nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy finansowej w formie refundacji
na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2012 r.

2013-05-29 07:39:38
Informacja publiczna, o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

 Informacja publiczna, o której mowa w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2013-05-24 14:46:21