Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Dostawa oleju opałowego w ilości 200.000 l dla Gminy Gostycyn
w okresie grzewczym 2011/2012

2011-12-06 15:10:34
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Dostawa oleju opałowego w ilości 200.000 l dla Gminy Gostycyn
w okresie grzewczym 2011/2012"

2011-11-24 14:36:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Dostawa 50 komputerów z oprogramowaniem"


2011-11-16 09:33:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

"Dostawa internetu szerokopasmowego dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu
Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gostycyn"

2011-11-16 07:53:03
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Dostawa 50 komputerów z oprogramowaniem"
2011-10-27 13:36:00
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Dostawa internetu szerokopasmowego dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Okno na świat
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gostycyn"

2011-10-27 13:30:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia


"Rozbudowa drogi gminnej w Bagienicy - branża drogowa"
2011-07-20 11:57:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia


"Budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w Bagienicy"
2011-07-20 11:55:15
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Świadczenie usług szkoleniowych - kurs stylizacji paznokci, kurs fryzjerski,
kurs gospodarowania budżetem domowym"

2011-07-14 14:00:43
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


"Rozbudowa drogi gminnej w Bagienicy - branża drogowa"
2011-07-04 15:02:30