Projekty uchwał XXXII sesji Rady Gminy 

 

 Projekty uchwał XXXII sesji Rady Gminy Gostycyn
 

1. Projekt uchwały (36.5 KB)

2. Projekt uchwały (35.5 KB)

3. Projekt uchwały (38.5 KB)

4. Projekt uchwały (40 KB)

5. Projekt uchwały (28 KB)

- zał. nr 1 (119 KB)

- zał. nr 2 (78 KB)

6. Projekt uchwały (43 KB)

- część opisowa (179 KB)

- dochody i wydatki (75.5 KB)

- dotacje (45.5 KB)

- plan inwestycyjny (62.5 KB)

- dochody i wydatki zw. z zakresu admin. rządowej (28.5 KB)

- dochody i wydatki z tyt. opłat i kar za koszytsanie z środkowiska (36.5 KB)

- wydatki związane z funduszem sołeckim (159.5 KB)

7. Projekty uchwał (32.5 KB)

- objaśnienia (34.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 391
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2013-12-12 11:30:50
Czas publikacji: 2013-12-12 11:30:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak