Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Program współpracy na lata 2016-2020 z organizacjami pozarządowymi

2015-11-02 15:06:03
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi gminy Gostycyn po konsultacjach

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi gminy Gostycyn po konsultacjach:
2015-10-07 10:37:23
Projekt program współpracy Gminy Gostycyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2016-2020

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.gostycyn.pl
oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej
 (zakładka programy i plany>program współpracy z organizacjami pozarządowymi)

dostępny jest projekt uchwały i programu współpracy Gminy Gostycyn
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Zachęcam wszystkie organizacje oraz mieszkańców gminy do zgłaszania swoich wniosków, propozycji, czy uwag do niniejszego programu
 do końca września 2015r.

         

                                            Wójt Gminy Gostycyn

                                            /-/ Ireneusz Kucharski

                      

2015-09-09 09:02:24
Informacja o realizacji programu współpracy na 2014 rok

Informacja o realizacji programu współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2015-06-10 09:33:21
Informacja o realizacji programu współpracy na 2013 rok

Informacja o realizacji programu współpracy na 2013 rok
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2015-06-10 09:31:48
Informacja z realizacji programu współpracy na 2012 rok

 Informacja o realizacji programu współpracy na 2012 rok
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2013-05-13 08:07:37
Informacja z realizacji programu współpracy na 2011 rok

 Informacja z realizacji programu współpracy na 2011 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013-05-13 08:02:36
Program współpracy na lata 2011-2015 z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy na lata 2011-2015 z organizacjami pozarządowymi
2009-09-09 10:40:19