SKŁAD KOMISJI RADY GMINY GOSTYCYN 

 

KOMISJE RADY GMINY GOSTYCYN

Komisja Rolnictwa, Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia.

a) Jerzy Ochała - Przewodniczący Komisji
b) Ryszard Sucharski - Z-ca Przewod. Komisji
c) Mateusz Sass - członek komisji
d) Jerzy Kądziela - członek komisji
e) Marek Kwasigroch  - członek komisji.


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, Pomocy Społecznej

a) Grażyna Kida - Przewodniczący Komisji
b) Józef Kloska - Z-ca Przewod. Komisji
c) Dorota Konkolewska - członek komisji
d) Joanna Sobczyk - członek komisji
e) Katarzyna Henszczyk - członek komisji.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi

a) Adam Cymerys - Przewodniczący Komisji
b) Jan Misiak - Z-ca Przewod. Komisji
c) Andrzej Kłos - członek komisji
d) Grzegorz Lorczak - członek komisji
e) Jadwiga Zwolińska - członek komisji.

Komisja Rewizyjna

a) Grażyna Kida - Przewodniczący Komisji
b) Jerzy Ochała - Z-ca Przewod. Komisji
c) Joanna Sobczyk - członek komisji.

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków

a) Katarzyna Henszczyk - Przewodniczący Komisji
b) Marek Kwasigroch - Z-ca Przewod. Komisji
c) Mateusz Sass - członek komisji.

 

 


Liczba odwiedzin : 665
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2007-01-31 12:31:00
Czas publikacji: 2018-11-19 16:43:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak