Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja

 Zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych
 oraz granic obwodów głosowania

2014-05-19 08:55:22
Obwieszczenie

 Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
 do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2

2014-05-12 08:04:59
Zarządzenie Nr 31/2014

  Zarządzenie Nr 31/2014
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie ustanowienia operatorów systemu
 informatycznego obwodowych komisji wyborczych
2014-05-06 13:19:18
Zarządzenie Nr 30/2014

  Zarządzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2014-05-06 13:18:27
Informacja o spisach wyborców

 Informuję, że spisy wyborców – wybory do Parlamentu Europejskiego

zarządzone na dzień 25 maja 2014r. - zostały sporządzone.

Spisy wyborców dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Gostycynie,

II piętro, pokój nr 12 w dniach od 05.05.2014 r. do 19.05.2014 r.

w godzinach pracy urzędu.

                                                                                   Wójt Gminy Gostycyn

                                                                                                                                       /-/  Jacek Czerwiński          

2014-05-05 10:31:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Gostycyn

 Obwieszczenie
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
2014-04-24 11:58:25
Uchwała Nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Gostycyn

UCHWAŁA NR XXXIV/295/14

                 RADY GMINY GOSTYCYN                                                                                                                                                                                                                                                                                             

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

 

                                                         w sprawie aktualizacji podziału

                                            gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania

2014-04-14 12:54:33
Zgłoszenia kandydatów na członków okw

 Informujemy, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. można
dokonywać  do dnia 2 maja 2014 r. do godz. 15.15 w tut. Urzędzie Gminy.
2014-04-14 12:50:14
Zarządzenie Nr 16/2014

  Zarządzenie Nr 16/2014

Wójta Gminy Gostycyn

z dnia 11 marca 2014 r.

 

                              w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do

                       głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2014-03-13 10:54:41
Zarządzenie Nr 15/2014

  Zarządzenie Nr 15/2014  

Wójta Gminy Gostycyn

z dnia 11 marca 2014 r.

 

                                                          w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej

                                                                 dla celów głosowania korespondencyjnego

2014-03-13 10:53:29