Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/277/13

UCHWAŁA  NR XXXII/277/13

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok

 

2013-12-24 09:39:50
Uchwała Nr XXXII/276/13

 UCHWAŁA Nr XXXII/276/13
RADY GMINY GOSTYCYN
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2014

 

2013-12-24 09:37:38
Uchwała Nr XXXII/2713

 UCHWAŁA Nr XXXII/275/13

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

                                                        w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

                                                                      Gminy Gostycyn na lata 2014-2023

 

2013-12-24 09:33:35
Uchwała Nr XXXII/274/13

 

UCHWAŁA Nr XXXII/274/13

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

                              w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

                                               i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2014 r.

 

2013-12-24 09:31:24
Uchwała Nr XXXII/273/13

 UCHWAŁA Nr XXXII/273/13

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2013 r.

                                                 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                                               na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą

2013-12-24 09:29:45
Uchwała Nr XXXII/272/13

UCHWAŁA Nr XXXII/272/13

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2013 r.

                                            w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                                           na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

2013-12-24 09:27:44
Uchwała Nr XXXII/271/13

 UCHWAŁA Nr XXXII/271/13

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 grudnia 2013 r.

                                              w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

                                                             na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą

2013-12-24 09:21:05
Uchwała Nr XXXII/270/13

 UCHWAŁA Nr XXXII/270/13

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19  grudnia 2013 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2014 rok

 

2013-12-24 09:18:23
Uchwała Nr XXXI/269/13

 UCHWAŁA  Nr XXXI/269/13

RADY  GMINY  GOSTYCYN

z  dnia  28 listopada 2013 r.

 

                                           w  sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Gostycyn

2013-12-02 15:04:53
Uchwała Nr XXXI/268/13

 UCHWAŁA  Nr XXXI/268/13

RADY  GMINY  GOSTYCYN

z  dnia 28 listopada 2013 r.

 

                                            w  sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Gostycyn

2013-12-02 15:03:32