Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/191/12

 UCHWAŁA Nr XXII/191/12

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

                                                                        

                                                                               w sprawie wystąpienia Gminy Gostycyn

                                                          z Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”

2012-12-28 13:05:08
Uchwała Nr XXII/190/12

 UCHWAŁA  NR  XXII/190/12

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2012 rok

2012-12-28 13:03:10
Uchwała Nr XXII/189/12

UCHWAŁA Nr XXII/189/12
 RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2012-12-28 12:56:52
Uchwała Nr XXII/188/12

 UCHWAŁA Nr XXII/188/12

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

                                        zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2021

2012-12-28 12:54:25
Uchwała Nr XXII/187/12

 UCHWAŁA NR XXII/187/12
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2012-12-28 12:52:33
Uchwała Nr XXII/186/12

 UCHWAŁA Nr XXII/186/12

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

                                   w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

                                                        i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2013 r.

2012-12-28 12:47:59
Uchwała Nr XXII/185/12

 UCHWAŁA Nr XXII/185/12

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

                                                             w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

                                                                            na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą

2012-12-28 12:45:33
Uchwała Nr XXII/184/12

 UCHWAŁA Nr XXII/184/12

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

                                                         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                                                         na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

2012-12-28 12:43:33
Uchwała Nr XXII/183/12

 UCHWAŁA Nr XXII/183/12

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

                                                           w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                                                           na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą

2012-12-28 12:38:50
Uchwała Nr XXII/182/12

 UCHWAŁA NR XXII/182/12
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012-12-28 12:36:53