Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/98/11

 UCHWAŁA Nr XIII/98/11
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 29 grudnia 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2011 rok
2012-01-04 08:48:39
Uchwała Nr XIII/97/11

 Uchwała Nr XIII/97/11
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie opłaty targowej
2012-01-04 08:46:35
Uchwała Nr XIII/96/11

 UCHWAŁA Nr XIII/96/11
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2012 rok
2012-01-04 08:43:22
Uchwała Nr XIII/95/11

 UCHWAŁA Nr XIII/95/11
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 29 grudnia 2011 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2021
2012-01-04 08:38:54
Uchwała Nr XII/94/11

 UCHWAŁA Nr XII/94/11

Rady GMINY GOSTYCYN

z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

                                        zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

                                                                        o charakterze socjalnym dla uczniów

2011-12-19 14:37:45
Uchwała Nr XII/93/11

 UCHWAŁA  NR  XII/93/11

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2011 rok
2011-12-19 14:35:39
Uchwała Nr XII/92/11

 Uchwała Nr XII/92/11

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Gostycyn na lata 2012-2016 

2011-12-19 14:33:35
Uchwała Nr XII/91/11

 UCHWAŁA Nr XII/91/11

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

                       zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kęsowo

                                              oraz Gminą Gostycyn w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej

2011-12-19 14:31:14
Uchwała Nr XII/90/11

 UCHWAŁA Nr XII/90/11

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 15 grudnia 2011 r.


                                               w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                                             na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą

2011-12-19 14:29:30
Uchwała Nr XII/89/11

 UCHWAŁA Nr XII/89/11

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 15 grudnia 2011 r.


                                                w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

                                                                  na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą

2011-12-19 14:27:28