Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/17/10

  UCHWAŁA  NR  III/17/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2010 rok

2011-01-12 11:31:08
Uchwała Nr III/16/10

 UCHWAŁA Nr III/16/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2021

 

2011-01-12 11:29:12
Uchwała Nr III/15/10

 UCHWAŁA Nr III/15/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

 w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na rok 2011

2011-01-12 11:27:41
Uchwała Nr III/14/10

 UCHWAŁA Nr III/14/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2011 rok

 

 

2011-01-12 11:24:26
Uchwała Nr III/13/10

 UCHWAŁA Nr III/13/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

                                             uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu

                                        zagospodarowania przestrzennego „Piła-skansen” w gminie Gostycyn

2011-01-12 11:22:19
Uchwała Nr III/12/10

 UCHWAŁA Nr III/12/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

                       w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  zużytego samochodu pożarniczego

                                                      Tucholskiemu Stowarzyszeniu Pojazdów Zabytkowych

2011-01-12 11:20:15
Uchwała Nr 11/10

 

Uchwała Nr III/11/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.


                                               w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                                               na okres 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą

2011-01-12 11:18:36
Uchwała Nr 10/10

 

Uchwała Nr  III/10/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.


                                             w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                                             na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

2011-01-12 11:16:54
Uchwała Nr III/9/10

 

UCHWAŁA Nr III/9/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.


                                                  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

                                                              na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą

2011-01-12 11:14:57
Uchwała Nr III/8/10

 

UCHWAŁA Nr III/8/10

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

                                     w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

                                 zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2011-01-12 11:13:02