Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/231/09

UCHWAŁA Nr XLI/231/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia  30 grudnia 2009 r.

 


 

w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2010 rok

2010-01-12 13:55:00
Uchwała Nr XLI/232/09

UCHWAŁA  NR  XLI/232/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia  30 grudnia 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2009 rok
2010-01-08 09:50:42
Uchwała Nr XLI/230/09

UCHWAŁA Nr XLI/230/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2010 rok

2010-01-08 09:43:04
Uchwała Nr XLI/229/09

UCHWAŁA Nr XLI/229/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

                               zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

                                       mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011

2010-01-08 09:34:57
Uchwała Nr XLI/228/09

UCHWAŁA  Nr XLI/228/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

                          zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

                         o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem

                           sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

2010-01-08 09:30:16
Uchwała Nr XLI/227/09

UCHWAŁA Nr XLI/227/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

                        w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka”

2010-01-08 09:27:27
Uchwała Nr XLI/226/09

UCHWAŁA Nr XLI/226/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2009 r.

                            w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

                                         na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

2010-01-08 09:23:23
Uchwała Nr XLI/225/09

UCHWAŁA   Nr  XLI/225/09

  RADY  GMINY  GOSTYCYN 

z  dnia 30 grudnia 2009 r.

 

                                                     w  sprawie  zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju

                                                   i  modernizacji  urządzeń  wodociągowo - kanalizacyjnych 

2010-01-08 09:18:53
Uchwała Nr XLI/224/09

UCHWAŁA  Nr XLI/224/09

RADY  GMINY  GOSTYCYN

z  dnia  30 grudnia 2009 r.

 

                      w  sprawie  zatwierdzenia  wysokości  taryfy  za  1 m ³  wody  pitnej  i  wysokości  taryfy

                   za  neutralizację  1 m ³  ścieków  w  oczyszczalni  mechaniczno – biologicznej  w  Gostycynie

2010-01-08 09:16:06
Uchwała Nr XLI/223/09

UCHWAŁA Nr XLI/223/09

RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

                   w sprawie  ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację

                 podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Gostycynie

2010-01-08 09:13:10