Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 

 

 Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
 

Oświadczenie majątkowe - Wójt Gminy Gostycyn

- Jacek Czerwiński -  oświadczenie (1.6 MB)

Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy

- Ireneusz Kucharski -  oświadczenie (1.9 MB)

Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Gminy

- Anna Jagła -  oświadczenie (1.5 MB)

Oświadczenie majątkowe - Przewodniczacy Rady Gminy

- Andrzej Bonna -  oświadczenie (1.7 MB)

Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy Gostycyn:

- Adam Cymerys -  oświadczenie (1.6 MB)

- Teresa Dullek -  oświadczenie (1.6 MB)

- Jerzy Kądziela -  oświadczenie (1.7 MB)

- Józef Kloska -  oświadczenie (1.6 MB)

- Andrzej Kłos -  oświadczenie (1.6 MB)

- Janina Kołodziejska -  oświadczenie (1.6 MB)

- Grzegorz Kot -  oświadczenie (1.7 MB)

- Grzegorz Lorczak -  oświadczenie (1.8 MB)

- Danuta Lutoborska -  oświadczenie (1.9 MB)

- Jan Misiak -  oświadczenie (1.7 MB)

- Barbara Nitka -  oświadczenie (1.9 MB)

- Ryszard Sucharski -  oświadczenie (1.8 MB)

- Grzegorz Świetlik -  oświadczenie (1.8 MB)

- Zofia Warmbier -  oświadczenie (1.8 MB)

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie

- Anna Bereda -  oświadczenie (1.7 MB)

Oświadczenia majątkowe - Dyrektorzy Szkół:

- Krzysztof Haszczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Kloni -  oświadczenie (1.7 MB)

- Marek Sass - Dyrektor Zespołu Szkół w Gostycynie -  oświadczenie (2 MB)

- Marek Szweda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Mędromierzu -  oświadczenie (2.1 MB)

- Anna Ziegler - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszczu -  oświadczenie (1.8 MB)

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gostycynie

- Ewa Czerwińska -  oświadczenie (2.4 MB)

Oświadczenie majatkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie

- Barbara Piasecka -  oświadczenie (1.2 MB)

Oświadczenie majątkowe - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie

- Klaudia Kwasigroch -  oświadczenie (1.9 MB)

Oświadczenie majątkowe - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie

- Lidia Glaza -  oświadczenie (1.9 MB)

Oświadczenie majątkowe - Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Kamionka" Sp. z o.o. w Gostycynie

- Stanisław Łapka -  oświadczenie (2.1 MB)

Oświadczenie majątkowe - Inspektor Gminy Gostycyn

- Genowefa Siewert -  oświadczenie (1.8 MB)

 


Liczba odwiedzin : 916
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2011-07-13 12:19:45
Czas publikacji: 2011-07-13 12:19:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak