Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Unieważnienie postępowania przetargowego

 
Unieważnienie postępowania przetargowego

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn"

2014-12-23 11:51:28
Unieważnienie postępowania przetargowego

 Unieważnienie postępowania przetargowego

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn"
2014-10-21 14:22:57
Unieważnienie postępowania przetargowego

 Unieważnienie postępowania przetargowego

"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych
 Mała Klonia, Wielka Klonia, Przyrowa, Gostycyn w Gminie Gostycyn"
2014-09-24 15:16:34
Unieważnienie postępowania przetargowego

  Unieważnienie postępowania przetargowego

"Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gostycyn ul. Główna DW 237"
2014-08-08 13:52:23
Unieważnienie postępowania przetargowego

 Unieważnienie postępowania przetargowego

"Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego
 do przewozu osób niepełnosprawnych"

2014-04-15 10:37:40
Unieważnienie postępowania przetargowego

 Unieważnienie postępowania przetargowego

"Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gostycyn ul. Główna DW 237"
2014-04-14 11:28:33
Unieważnienie postępowania przetargowego

 Unieważnienie postępowania przetargowego

na "Dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych"

2014-03-21 13:36:13