Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/205/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr XXVIII/214/01 dot. uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2002-2006

UCHWAŁA Nr XXXVIII/205/05
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr XXVIII/214/01 dot. uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2002-2006

2006-08-02 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/152/05 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 25 lutego 2005 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Uchwała nr XXVIII/152/05
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/149/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2005 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej działka nr 168/2 położonej w Wielkiej Kloni 48

Uchwała nr XXVIII/149/05
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej działka nr 168/2 położonej w Wielkiej Kloni 48
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/156/05 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 25 lutego 2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Gostycyn

Uchwała nr XXVIII/156/05
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Gostycyn
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/147/05 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 25 lutego 2005 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Uchwała nr XXVIII/147/05
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/155/2005 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 25 lutego 2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Gminnym Zespole Oświatowym w Gostycynie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych

Uchwała nr XXVIII/155/2005
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Gminnym Zespole Oświatowym w Gostycynie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/151/05 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 25 lutego 2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostycyn

Uchwała nr XXVIII/151/05
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostycyn
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/154/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2005 w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu gminy

Uchwała nr XXVIII/154/05
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu gminy
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXVIII/146/05 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 25 lutego 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu wydatków na 2005 rok do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na lata 2003-2006

Uchwała nr XXVIII/146/05
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 25 lutego 2005
w sprawie przyjęcia harmonogramu wydatków na 2005 rok do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na lata 2003-2006
2006-01-16 00:00:00
Uchwała nr XXX/159/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 w sprawie: zasad podłączania się do komunalnej sieci kanalizacyjnej

Uchwała nr XXX/159/05
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 31 marca 2005
w sprawie: zasad podłączania się do komunalnej sieci kanalizacyjnej
2006-01-16 00:00:00