Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/98/04 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 28 lutego 2004 w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego

Uchwała nr XVIII/98/04
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 28 lutego 2004
w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego
2006-01-20 00:00:00
Uchwała nr XVII/87/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 stycznia 2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej oraz zakresu tych świadczeń w ramach zadań własnych gminy

Uchwała nr XVII/87/04
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 31 stycznia 2004
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej oraz zakresu tych świadczeń w ramach zadań własnych gminy
2006-01-20 00:00:00
Uchwała nr XVIII/99/2004 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2004 w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr XVIII/99/2004
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 28 lutego 2004
w sprawie ustalenia opłaty targowej
2006-01-20 00:00:00
Uchwała nr XVII/85/2004 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 31 stycznia 2004 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr XVII/85/2004
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 31 stycznia 2004
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
2006-01-20 00:00:00
Uchwała nr XVII/86/04 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 31 stycznia 2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XVII/86/04
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 31 stycznia 2004
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
2006-01-20 00:00:00
Uchwała nr XVIII/92/04 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 28 lutego 2004 w sprawie przyjęcia harmonogramu wydatków na 2004 r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na lata 2003 – 2006

Uchwała nr XVIII/92/04
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 28 lutego 2004
w sprawie przyjęcia harmonogramu wydatków na 2004 r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na lata 2003 – 2006
2006-01-19 00:00:00
Uchwała nr XVIII/93/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2004 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej działka nr 873/4 położonej w Gostycynie

Uchwała nr XVIII/93/04
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 28 lutego 2004
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej działka nr 873/4 położonej w Gostycynie
2006-01-19 00:00:00
Uchwała nr XVIII/97/2004 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2004 w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gostycynie

Uchwała nr XVIII/97/2004
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 28 lutego 2004
w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gostycynie
2006-01-19 00:00:00
Uchwała nr XVIII/91/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2004 w sprawie powołania ogniska wychowawczego w miejscowości Wielka Klonia

Uchwała nr XVIII/91/04
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 28 lutego 2004
w sprawie powołania ogniska wychowawczego w miejscowości Wielka Klonia
2006-01-19 00:00:00
Uchwała nr XVIII/94/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 lutego 2004 w sprawie nabycia od Państwa Gabrieli i Jana Behrendt zam. Przyrowa 4 nieruchomości rolnej działka nr 131/5

Uchwała nr XVIII/94/04
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 28 lutego 2004
w sprawie nabycia od Państwa Gabrieli i Jana Behrendt zam. Przyrowa 4 nieruchomości rolnej działka nr 131/5
2006-01-19 00:00:00