Projekty uchwał 

 

Projekty uchwał

W załączeniu prezentujemy projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Gostycyn, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2008 r. o godz. 10.00
 

 1.uchwała (22KB) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy.

 2.  uchwała (37KB) w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. Związek Gmin Zapomniany Szlak” oraz przyjęcia Statutu Związku.

 3. uchwała (57KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

 4.  uchwała (24KB)  zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości gminy Gostycyn.

 5. Informacja (69KB) z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym tj. od  28.06. 2007r. do  18.07. 2007r
 


Liczba odwiedzin : 503
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Ireneusz Kucharski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Kucharski
Czas wytworzenia: 2007-07-18 14:06:00
Czas publikacji: 2007-07-18 14:06:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak