Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostycyn 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostycyn uchwalone zostało Uchwałą Nr XXII/176/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

Uchwałę oraz załączniki do studium można zobaczyć tutaj.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostycyn oraz plany zagospodarowania przestrzennego są do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gostycyn, pokój nr 2.
Informacji udziela inspektor gminny Hanna Stolzenburg (tel. 52 3367317).

 


Liczba odwiedzin : 936
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Stolzenburg
Czas wytworzenia: 2013-10-10 14:11:18
Czas publikacji: 2013-10-10 14:11:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak