Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizy na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości leżących pod drogami gminnymi

Uchwała Nr ………………
Rady Gminy w Gostycynie
z dnia …………………………..

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości leżących pod drogami gminnymi

2006-09-18 00:00:00
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostycyn na lata 2006-2011

UCHWAŁA Nr XVL/ /06
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia

w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostycyn na lata 2006 – 2011

2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

UCHWAŁA NR ..............
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia.....................

w sprawie: zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Gminy Gostycyn

UCHWAŁA Nr XLV/ /06
Rady Gminy Gostycyn
z dnia września

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn

2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr XLII/221/06 z dnia 22 marca 2006 r. dotyczącej harmonogramu wydatków na 2006 r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązwania Problemów Alkoholowych uchwalonego na lata 2003-2006

UCHWAŁA Nr XLV/    /06
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia      września 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostycyn Nr XLII/221/06 z dnia 22 marca 2006 r. dotyczącej harmonogramu wydatków na 2006 r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na lata 2003 – 2006 .

2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gostycynie dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Tucholi

Uchwała w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gostycynie dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Tucholi
2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 167/2 położonej w Bagienicy w rodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR ............
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia ...............

w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 167/2 położonej w Bagienicy w drodze bezprzetargowej.

2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonofikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonofikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanych działki nr 44/4 i 44/6 położonych w Wielkiej Kloni

UCHWAŁA NR...............
RADY GMINY GOSTYCYN
Z DNIA..........

w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanych działki nr 44/4 i 44/6 położonych w Wielkiej Kloni

2006-09-13 00:00:00
Uchwała w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej polożonej na terenie wsi Bagienica Gmina Gostycyn

UCHWAŁA NR 
Rady Gminy Gostycyn
z dnia

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej na terenie wsi Bagienica Gmina Gostycyn

2006-09-12 00:00:00