Projekty uchwał XV sesji 

 

 Projekty uchwał XV sesji Rady Gminy Gostycyn
 

1. Bilans Gminnego Ośrodka Kultury (25 KB)

2. Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej (25 KB)

3. Bilans SPZOZ (26 KB)

4. Zatwierdzenie Statutu SPZOZ (74 KB)

5. Wykaz kąpielisk na 2012 r. (7.1 MB)

6. Program dot. zapobiegania bezdomności zwierząt (43.2 KB)

7. Nadanie nazw urzędowych ulicom w Pile (41.5 KB)

- zał. nr 1 (111.1 KB)

- zał. nr 2 (114.6 KB)

8. Wyodrębnienie/ nie wyodrębnienie  funduszu sołeckiego. (27 KB)

9. Porozumenie dot. doradztwa metodycznego (180 KB)

10. Wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej (27.5 KB)

11. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (26 KB)

12. Nieodpłatne użyczenia boiska sportowego (22.5 KB)

13. Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (33 KB)

14. Zawarcie kolejnych umów dzierżaw (75.5 KB)

15. Zmiana budżetu (40.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 449
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2012-03-21 11:28:16
Czas publikacji: 2012-03-21 11:28:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak