Projekty uchwał XXI sesji Rady Gminy 

 

 Projekty uchwał XXI sesji Rady Gminy Gostycyn
 

1. Projekt uchwały (taryfy za wodę i ścieki) (32.5 KB)

2. Projekt uchwały (wieloletni plan rozwoju) (27.3 KB)

3. Projekt uchwały (zm. Statutu SPZOZ) (20.7 KB)

4. Projekt uchwały (przekazanie urządzeń wod. i kanalizacyjnych) (34.5 KB)

5. Projekt uchwały (przekazanie Astro-Bazy) (93.5 KB)

6. Projekt uchwały (podatek od nieruchomości) (36.5 KB)

7. Projekt uchwały (podatek rolny) (35 KB)

8. Projekt uchwały (podatek od środków transportowych) (44.5 KB)

9. Projekt uchwały (stawki za usługi komunalne) (39 KB)

10. Projekt uchwały (odbieranie odpadów komunalnych) (30.5 KB)

11. Projekt uchwały (wybór metody dot. opłaty za odpady komun.) (44.5 KB)

12. Projekt uchwały (termin i tryb opłaty za odpady komun.) (35.5 KB)

13. Projekt uchwały (wzór deklaracji opłaty) (37 KB)

- załącznik (105 KB)

14. Projekt uchwały (dzierżawa) (44.5 KB)

15. Projket uchwały (najem) (40.5 KB)

16. Projekt uchwały (najem) (41 KB)

17. Projekt uchwały (najem) (40 KB)

 


Liczba odwiedzin : 474
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2012-11-22 10:45:13
Czas publikacji: 2012-11-22 10:45:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak