Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 

 

 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
 

Oświadzcenie majątkowe - Wójt Gminy Gostycyn

- Jacek Czerwiński -  oświadczenie (576.7 KB)

Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy

- Ireneusz Kucharski -  oświadczenie (569.1 KB)

Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Gminy

- Anna Jagła -  oświadczenie (731.4 KB)

Oświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Gminy

- Ryszard Kielbratowski -  oświadczenie (620.6 KB)

Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy Gostycyn

- Andrzej Bonna -  oświadczenie (604 KB)

- Zenon Brząkała -  oświadczenie (747.9 KB)

- Jerzy Kądziela -  oświadczenie (762.2 KB)

- Józef Kloska -  oświadczenie (778 KB)

- Andrzej Kłos -  oświadczenie (625.6 KB)

- Janina Kołodziejska -  oświadczenie (785.9 KB)

- Barbara Kołomyjska -  oświadczenie (730.3 KB)

- Grzegorz Kot -  oświadczenie (812.1 KB)

- Danuta Lutoborska -  oświadczenie (778.3 KB)

- Jan Misiak -  oświadczenie (774 KB)

- Małgorzata Rowińska - Pruska -  oświadczenie (715.3 KB)

- Ryszard Sucharski -  oświadczenie (794.7 KB)

Oświadczenie majatkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie

- Ewa Kłos -  oświadczenie (694.9 KB)

Oświadczenia majątkowe - Dyrektorzy Szkół

- Krzysztof Haszczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Kloni -  oświadczenie (568.3 KB)

- Marek Sass - Dyrektor Zespołu Szkół w Gostycynie -  oświadczenie (738.1 KB)

- Marek Szweda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Medromierzu -  oświadczenie (758.8 KB)

- Anna Ziegler - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszczu -  oświadczenie (745.9 KB)

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Publicznego Pzredszkola w Gostycynie

- Ewa Czerwińska -  oświadczenie (752.5 KB)

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie

- Barbara Piasecka -  oświadczenie (713.6 KB)

Oświadczenie majątkowe - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie

- Klaudia Kwasigroch -  oświadczenie (734.4 KB)

Oświadczenie majątkowe - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie

- Lidia Glaza -  oświadczenie (649.7 KB)

Oświadczenie majatkowe - Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Kamionka" Sp. z o.o. w Gostycynie

Andrzej Stołowski

-  oświadczenie za 2009 r. (616.2 KB)

-  oświadczenie po odwołaniu z funkcji Prezesa (761 KB)

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Pzredsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Kamionka" Sp. z o.o. w Gostycynie

- Agnieszka Kołodziejska -  oświadczenie (531.4 KB)

Oświadczenie majątkowe - Inspektor Gminy Gostycyn

- Genowefa Siewert -  oświadczenie (744.8 KB)

 


Liczba odwiedzin : 517
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gostycyn
Osoba wprowadzająca informację : Maria Okonek
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Okonek
Czas wytworzenia: 2010-08-04 14:06:53
Czas publikacji: 2010-08-04 14:06:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak