Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.18.11.2017 z dnia 13 lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 585/1, 582/4, 532 i 585/2 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 585/2 położonej przy ul. Pocztowej w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-02-14 14:36:24
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.17.11.2017 z dnia 13 lutego 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 699/9 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 699/26 położonej w Gostycynie, gmina Gostycyn

2018-02-14 14:32:53
Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

w sprawie składania ofert na zakup samochodu pożarniczego specjalnego:

Marka STEYR, model pojazdu: 590, nr rej. CTU 58KW, rok produkcji: 1973

2018-02-09 11:48:58
Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

w sprawie sładania ofert na zakup samochodu pożarniczego specjalnego:

Marka STEYR, model pojazdu: 590, nr rej. CTU 59KW, rok produkcji:1979 

2018-02-09 11:47:56
Posiedzenia komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2018-02-08 09:17:09
Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 15 lutego 2018 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Gostycyn.

 

2018-02-08 09:16:06
Zawiadomienie Wójta Gminy Gostycyn

Zawiadomienie Wójta Gminy Gostycyn

z dnia 7 luty 2018 roku

2018-02-07 13:06:13
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.2.3.2018 z dnia 1 lutego 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 147/5-LP, 742/1, 743/9, 744/1, 748/1, 758/1 i 765 położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-02-05 14:39:35
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.1.3.2018 z dnia 1 lutego 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce o nr ewid. 690/7 (ulica Pilska) położonej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2018-02-05 14:36:28
Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego

2018-01-31 12:19:59