Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.5.10.2017 z dnia 24 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 758/1 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 759/4 przy ul. Nogawickiej położonej w obrębie ewidencyjnym Piła, gmina Gostycyn

2017-05-25 14:57:08
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Gostycyn.

2017-05-24 10:03:30
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.4.17.2017 z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 277/3, 268/3, 269/1, 269/13 i 269/17 położonych w Gostycynie

2017-05-11 15:02:50
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.8.3.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego przy ulicy Sępoleńskiej na działce o nr ewid. 277/14 położonej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2017-04-26 12:37:26
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wydaniu przez Wójta Gminy Gostycyn decyzji znak:  IW.6220.4.2016 z dnia 24.04.2017 r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski (kurnik) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 633/8 w m. Gostycyn, gm. Gostycyn.

2017-04-25 12:54:52
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.7.3.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. 211 położonej w obrębie geodezyjnym Bagienica, gmina Gostycyn

2017-04-24 12:30:46
Odwolanie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Treść dokumentu w załączniku

2017-04-21 15:10:34
Odwolanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Treść w załączniku

2017-04-21 15:05:12
Posiedenia komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2017-04-20 08:34:24
Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 27 kwietnia  2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Gostycyn.

2017-04-20 08:31:07