Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.5.10.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego ulicy Pocztowej na działkach o nr ewid. 582/4, 585/1 i 532 w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn

2018-06-13 08:30:53
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.8.3.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 877/15 i 870/2 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 1236/1 położonej przy ul. Dworcowej w Gostycynie, gmina Gostycyn

2018-06-11 09:12:19
Ogłoszenie

Wójt Gminy Gostycyn, informuję, że przeznacza do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego.

Ogłoszenie znajduje się w załączniku.

                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Gostycyn                                                                                                                                                                                   /-/ Ireneusz Kucharski           

2018-06-08 15:06:13
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gostycyn”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gostycyn”

2018-06-05 14:51:35
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

2018-06-05 12:22:09
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 14 czerwca 2018 r. odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-06-05 12:20:51
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.7.3.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 339/12, 277/6, 277/11 i 345 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 339/11 położonej przy ul. Okrężnej w Gostycynie, gmina Gostycyn

2018-06-01 14:06:51
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.6.3.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 412 w celu zasilania odbiorców na działkach o nr ewid. 405/1 i 406/2 położonych przy ul. Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie, gmina Gostycyn

2018-06-01 14:03:23
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.4.9.2018 z dnia 30 maja 2018 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 010569C na działkach o nr ewid. 396 i 395 w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2018-05-30 09:45:06
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.4.9.2018 z dnia 28 maja 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym (wewnętrzna linia kablowa zasilająca) na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-05-29 14:50:31