Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Nabór wniosków - Program Ekopiec 2018

 Wójt Gminy Gostycyn ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Gostycyn, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu

 

2018-04-20 15:07:57
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2018-04-19 08:16:50
Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 26 kwietnia 2018 r. odbędzie się XL sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-04-19 08:14:14
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam  mieszkańców  Sołectwa Wielka Klonia na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Kloni.

2018-04-10 08:49:49
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam  mieszkańców  Sołectwa Wielki Mędromierz na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Wielkim Mędromierzu.

2018-04-10 08:47:42
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.3.3.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym (wewnętrzna linia kablowa zasilająca) na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-04-05 11:23:02
OBWIESZCZENIE

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.2.12.2018 z dnia 27 marca 2018 r.
o wdyaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 147/5-LP, 742/1, 743/9, 744/1, 748/1, 758/1 i 765 położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-03-30 10:14:37
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.1.12.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce o nr ewid. 690/7 (ulica Pilska) położonej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2018-03-30 10:10:41
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam  mieszkańców  Sołectwa Kamienica na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kamienicy.

2018-03-30 07:42:34
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zapraszam  mieszkańców  Sołectwa Pruszcz na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Pruszczu.

2018-03-30 07:41:24