Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 19 października 2018r. (piątek)

w związku ze sporządzeniem spisów wyborców

na nadchodzące wybory samorządowe  

Urząd Stanu Cywilnego – biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych

będzie czynne tylko do godz. 1200   

 

                                                                                                  Wójt Gminy Gostycyn

                                                                                                             /-/  Ireneusz Kucharski          

2018-10-15 11:00:52
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

         Wójt Gminy Gostycyn zaprasza mieszkańców Sołectwa Piła na zebranie wiejskie dotyczące wyboru sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się w  dniu  26 października  2018r. o  godz.  18.00 w świetlicy Wioski Górniczej przy ul. Świerkowej 11.

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Ireneusz Kucharski

 

2018-10-15 10:13:20
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2018-10-11 09:52:29
Zawiadomienie o XLIIV sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-10-11 09:50:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Gostycynie

WÓJT GMINY GOSTYCYN

Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

2018-10-02 10:31:51
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.17.3.2018 z dnia 28 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 1099 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 1030 położonej przy ul. Jagodowej w Pile, gmina Gostycyn

2018-09-28 13:30:02
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.16.3.2018 z dnia 28 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie będącego w budowie obiektu budowlanego – „Stary Tartak” na potrzeby spotkań i szkoleń we wsi tematycznej „Górnicza Wioska” na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-09-28 13:25:41
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: OŚ.6220.3.14.2018 z dnia 18 września 2018 r.

2018-09-18 15:14:53
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.14.10.2018 z dnia 11 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 492/2 i 532 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 511/3 położonej przy ul. Kościelnej w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-09-12 11:37:38
Zawiadomienie o XLIII nadzwyczajnej sesji

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 6 września 2018 r. odbędzie się XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-09-04 14:40:49