Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.9.10.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

o wydaniu decyzji nr PP.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 50/1 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 51/14 w Łyskowie, gmina Gostycyn

2017-07-21 11:40:11
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr działki geodezyjnej 1234/18 w obrębie Gostycyn

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr działki geodezyjnej 1234/18 w obrębie Gostycyn

2017-07-18 10:45:02
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: IW.6220.4.41.2016 z dnia 14 lipca 2017 r.

2017-07-14 14:19:43
Obwieszczenie

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

2017-06-28 13:14:45
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.11.3.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1033 C Wielki Mędromierz - Gostycyn na działkach o nr ewid. 277/3, 130/1, 131/1, 141/1, 142/1, 268/3, 269/1, 277/4, 277/5 i 277/14 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2017-06-21 15:12:55
Posiedzenia komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

2017-06-19 12:10:39
Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Gostycyn.

 

2017-06-19 12:06:36
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.8.10.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

o wydaniu decyzji nr PP.6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego przy ulicy Sępoleńskiej na działce o nr ewid. 277/14 położonej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2017-06-16 08:04:17
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gostycyn  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość będącą własnością Gminy Gostycyn

 

2017-06-09 12:57:50
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.9.3.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 50/1 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 51/14 położonej w Łyskowie, gmina Gostycyn

2017-06-06 13:07:31