Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.13.11.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym (wewnętrzna linia kablowa zasilająca) na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-08-17 14:30:26
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.12.12.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 147/5-LP, 742/1, 743/9, 744/1, 748/1, 758/1 i 765 położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-08-17 14:27:15
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.11.9.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 40/1, 147, 141/2, 140/3 i 139/4 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 139/4 położonej w Gostycynie, gmina Gostycyn

2018-08-14 14:55:31
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.10.11.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 40/1, 147, 14/3, 27/16, 27/15, 27/12, 27/17, 27/5 i 277/3 w celu zasilania odbiorców na działkach o nr ewid. 27/15, 27/12 i 27/16 położonej w Gostycynie, gmina Gostycyn

2018-08-14 14:53:04
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.9.10.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 761/26 w celu zasilania odbiorców na działkach o nr ewid. 761/27, 761/28 i 761/29 położonych w Pile, gmina Gostycyn

2018-08-14 14:45:05
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Gostycynie

WÓJT GMINY GOSTYCYN

Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

2018-08-14 07:46:14
Nieodpłatna pomoc prawna

Poniżej prezentujemy aktualną zbiorczą informację  (harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tucholskim w 2018 r. oraz zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej). Jednocześnie informuję, że w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanychna terenie Powiatu Tucholskiego, oprócz Tucholi, porad prawnych nadal udziela radca prawny Agnieszka Szafkowska.

2018-08-13 12:31:13
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na cele rolne na okres 3 lat

Wójt Gminy Gostycyn

działając na podstawie Uchwały Nr XV/98/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gostycyn oraz określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 poz. 4670 z 23.12.2015 r.)

2018-07-31 11:41:09
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.14.3.2018 z dnia 30 lipca 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 492/2 i 532 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 511/3 położonej przy ul. Kościelnej w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-07-30 13:20:02
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: IW.6220.4.68.2016 z dnia 25 lipca 2018 r.

2018-07-25 15:09:03