Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Posiedzenia komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2017-11-16 11:31:11
Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Gostycyn.

2017-11-16 10:59:45
Zawiadomienie o XXXV nadzwyczajnej sesji

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gostycyn.

 

2017-11-14 14:19:31
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.15.11.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
o wydaniu decyzji nr PP.6733.15.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Przedszkola Publicznego w Gostycynie wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji na działkach o nr ewid. 839/2, 839/1, 870/2, 878 i 412 położonych w Gostycynie

2017-11-14 08:55:11
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępownia i wsytąpieniu do organów współdziałajacych

 

2017-10-16 14:27:02
Posiedzenia komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2017-10-12 08:11:17
Zwiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Informuję, że dnia 18 października 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Gostycyn.

2017-10-12 08:07:07
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.12.13.2017 z dnia 5 października 2017 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 322/5 i 175/1 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 314/5 położonej w Wielkim Mędromierzu, gmina Gostycyn

2017-10-06 14:50:35
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.15.4.2017 z dnia 5 października 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Przedszkola Publicznego w Gostycynie wraz z  przebudową i rozbudową sieci wodociągowej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji na działkach o nr ewid. 839/2, 839/1, 870/2, 878 i 412 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2017-10-05 14:20:25
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.14.3.2017 z dnia 5 października 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku poszkolnego – parteru na Publiczne Przedszkole na działce o nr ewid. 553/26 położonej w miejscowości Kamienica, obręb ewidencyjny Gostycyn, gmina Gostycyn

2017-10-05 14:16:14