Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

2019-01-17 07:52:53
Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Gostycyn

2019-01-17 07:52:34
Uwaga rolnicy! Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego za olej napędowy używany do prdukcji rolnej

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększono limit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 86 litrów do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz wprowadzono limit do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. Limit ten wynosi 30 litrów na 1 DJP.

2019-01-15 13:52:05
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.21.12.2018 z dnia 14 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia ścieżki dla pieszych na działkach o nr ewid. 207/2 i 173/4 położonych w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn

2019-01-14 15:02:00
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.20.9.2018 z dnia 14 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 270/2 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 273/1 położonej w Wielkim Mędromierzu, gmina Gostycyn

2019-01-14 14:58:31
Zawiadomienie

Zawiadomienie

Wójta Gminy Gostycyn

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie wyłożenia na okres 21 dni do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Gostycyn w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy w 2019 r.

2019-01-08 14:46:14
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.19.10.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kompleksowego Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na działkach o nr ewid. 26/5 i 26/6 położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn

2018-12-28 12:54:46
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.18.10.2018 z dnia 24 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 582/4, 532 i 585/1 w celu zasilania odbiorców na działkach o nr ewid. 525/4 i 526/4 położonych w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-12-24 10:31:48
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.23.3.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-12-14 12:23:41
Zmiana godziny posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej...

Uwaga zmiana godziny!

Informuję, iż  posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Ochrony Środowiska  oraz   Ładu  i   Porządku Publicznego odbędzie  w dniu  17 grudnia br. o godz. 1430

                                                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                      Adam Cymerys

 

2018-12-12 14:14:47
INFORMACJA

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego rok 2018.

Dokument znajduje się w załączniku.

2018-12-12 11:23:24
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

 

 

2018-12-10 14:36:18
Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się III sesja Rady Gminy Gostycyn.

 

2018-12-10 14:31:50
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOSTYCYN znak: PP.6733.22.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.22.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-11-29 14:34:14
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOSTYCYN znak: PP.6733.21.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.21.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-11-29 14:30:20
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.20.3.2018 z dnia 27 listopada 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-11-28 07:56:53
Zawiadomienie o posiedeniach komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2018-11-22 10:22:47
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Gostycyn

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się II sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-11-22 10:20:13
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.18.3.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

2018-11-20 14:28:17
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.19.3.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-11-20 14:20:26
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.17.10.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

 

2018-11-15 12:06:21
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.16.12.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

2018-11-15 12:01:19
Postanowienie o zwołaniu I sesji

Postanowienie Nr 242/18

Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I

z dnia 3 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Gostycyn wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

2018-11-14 11:32:02
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2018-11-07 07:45:05
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

        

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Wójt  Gminy Gostycyn  informuje, iż w dniu 05.11.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8 na okres 21 dni oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gostycyn http://www.bip.gostycyn.pl/ )  wykaz dot. dzierżawy gruntu ornego położonego w Gostycynie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostycyn, pok. 2, tel. (052) 3367317.

 

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Ireneusz Kucharski

2018-11-05 15:11:57
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GOSTYCYN znak: PP.6733.15.13.2018 z dnia 19 października 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.15.13.2018 z dnia 19 października 2018 r.

2018-10-19 14:38:09
Ogłoszenie

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 19 października 2018r. (piątek)

w związku ze sporządzeniem spisów wyborców

na nadchodzące wybory samorządowe  

Urząd Stanu Cywilnego – biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych

będzie czynne tylko do godz. 1200   

 

                                                                                                  Wójt Gminy Gostycyn

                                                                                                             /-/  Ireneusz Kucharski          

2018-10-15 11:00:52
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

         Wójt Gminy Gostycyn zaprasza mieszkańców Sołectwa Piła na zebranie wiejskie dotyczące wyboru sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się w  dniu  26 października  2018r. o  godz.  18.00 w świetlicy Wioski Górniczej przy ul. Świerkowej 11.

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Ireneusz Kucharski

 

2018-10-15 10:13:20
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2018-10-11 09:52:29
Zawiadomienie o XLIIV sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-10-11 09:50:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Gostycynie

WÓJT GMINY GOSTYCYN

Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

2018-10-02 10:31:51
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.17.3.2018 z dnia 28 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 1099 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 1030 położonej przy ul. Jagodowej w Pile, gmina Gostycyn

2018-09-28 13:30:02
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.16.3.2018 z dnia 28 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie będącego w budowie obiektu budowlanego – „Stary Tartak” na potrzeby spotkań i szkoleń we wsi tematycznej „Górnicza Wioska” na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-09-28 13:25:41
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: OŚ.6220.3.14.2018 z dnia 18 września 2018 r.

2018-09-18 15:14:53
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.14.10.2018 z dnia 11 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 492/2 i 532 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 511/3 położonej przy ul. Kościelnej w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-09-12 11:37:38
Zawiadomienie o XLIII nadzwyczajnej sesji

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 6 września 2018 r. odbędzie się XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-09-04 14:40:49
INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego (dzierżawa działki nr ewid. 913 obręb ewidencyjny Piła)

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu

ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8, sala konferencyjna II piętro.

2018-09-03 14:41:52
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.15.3.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie elementów uzupełniającego źródła wody do celów przeciwpożarowych na części działek o nr ewid. 419/4 oraz 210/6-LP w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-08-28 13:06:43
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.13.11.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym (wewnętrzna linia kablowa zasilająca) na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-08-17 14:30:26
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.12.12.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 147/5-LP, 742/1, 743/9, 744/1, 748/1, 758/1 i 765 położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-08-17 14:27:15