Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.17.10.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

 

2018-11-15 12:06:21
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.16.12.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.

2018-11-15 12:01:19
Postanowienie o zwołaniu I sesji

Postanowienie Nr 242/18

Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I

z dnia 3 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Gostycyn wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

2018-11-14 11:32:02
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2018-11-07 07:45:05
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

        

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Wójt  Gminy Gostycyn  informuje, iż w dniu 05.11.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8 na okres 21 dni oraz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gostycyn http://www.bip.gostycyn.pl/ )  wykaz dot. dzierżawy gruntu ornego położonego w Gostycynie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostycyn, pok. 2, tel. (052) 3367317.

 

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Ireneusz Kucharski

2018-11-05 15:11:57
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GOSTYCYN znak: PP.6733.15.13.2018 z dnia 19 października 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GOSTYCYN

znak: PP.6733.15.13.2018 z dnia 19 października 2018 r.

2018-10-19 14:38:09
Ogłoszenie

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 19 października 2018r. (piątek)

w związku ze sporządzeniem spisów wyborców

na nadchodzące wybory samorządowe  

Urząd Stanu Cywilnego – biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych

będzie czynne tylko do godz. 1200   

 

                                                                                                  Wójt Gminy Gostycyn

                                                                                                             /-/  Ireneusz Kucharski          

2018-10-15 11:00:52
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

         Wójt Gminy Gostycyn zaprasza mieszkańców Sołectwa Piła na zebranie wiejskie dotyczące wyboru sołtysa i rady sołeckiej, które odbędzie się w  dniu  26 października  2018r. o  godz.  18.00 w świetlicy Wioski Górniczej przy ul. Świerkowej 11.

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                        /-/ Ireneusz Kucharski

 

2018-10-15 10:13:20
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, że posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy Gostycyn odbędą się w następujących terminach:

2018-10-11 09:52:29
Zawiadomienie o XLIIV sesji Rady Gminy

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-10-11 09:50:13