Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Gostycynie

WÓJT GMINY GOSTYCYN

Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

2018-10-02 10:31:51
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.17.3.2018 z dnia 28 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 1099 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 1030 położonej przy ul. Jagodowej w Pile, gmina Gostycyn

2018-09-28 13:30:02
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.16.3.2018 z dnia 28 września 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie będącego w budowie obiektu budowlanego – „Stary Tartak” na potrzeby spotkań i szkoleń we wsi tematycznej „Górnicza Wioska” na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-09-28 13:25:41
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: OŚ.6220.3.14.2018 z dnia 18 września 2018 r.

2018-09-18 15:14:53
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.14.10.2018 z dnia 11 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 492/2 i 532 w celu zasilania odbiorców na działce o nr ewid. 511/3 położonej przy ul. Kościelnej w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-09-12 11:37:38
Zawiadomienie o XLIII nadzwyczajnej sesji

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Informuję, że dnia 6 września 2018 r. odbędzie się XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gostycyn.

2018-09-04 14:40:49
INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego (dzierżawa działki nr ewid. 913 obręb ewidencyjny Piła)

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu

ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8, sala konferencyjna II piętro.

2018-09-03 14:41:52
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.15.3.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie elementów uzupełniającego źródła wody do celów przeciwpożarowych na części działek o nr ewid. 419/4 oraz 210/6-LP w Pruszczu, gmina Gostycyn

2018-08-28 13:06:43
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.13.11.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym (wewnętrzna linia kablowa zasilająca) na działce o nr ewid. 880 (wpisanej do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego pod nr A/1710) położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-08-17 14:30:26
OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY GOSTYCYN
znak: PP.6733.12.12.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 147/5-LP, 742/1, 743/9, 744/1, 748/1, 758/1 i 765 położonej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn

2018-08-17 14:27:15