Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wynikach postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
 przetargu nieograniczonego: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w m. Kamienica
"
2009-10-09 07:36:10
Zawiadomienie

 Zawiadomienie
o wyborze ofert najkorzystniejszej

"Remont świetlic wiejskich w Wielkiej Kloni, Małej Kloni, Bagienicy, Pruszczu i Łyskowie
 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Kloni"

2009-09-15 08:22:31
Ogłoszenie

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty
 w przetargu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. "
Dostawa oleju opałowego w ilości 150 000 l dla Gminy Gostycyn
w okresie grzewczym 2009/2010 r.

2009-03-03 08:54:42