Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr Nr XXII/168/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 marca 2001 w sprawie sprzedaży przetargowej lokalu użytkowego położonego na I piętrze w miejscowości Gostycyn ul. Bydgoska 6

Uchwała nr Nr XXII/168/2001
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 3 marca 2001

w sprawie sprzedaży przetargowej lokalu użytkowego położonego na I piętrze w miejscowości Gostycyn ul. Bydgoska 6

2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXIV/178/2001 Rady Gminy GOSTYCYN z dnia 27 kwietnia 2001 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie za rok 2000

Uchwała nr XXIV/178/2001
Rady Gminy GOSTYCYN
z dnia 27 kwietnia 2001

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie za rok 2000.

2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXIV/179/2001 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 27 kwietnia 2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

Uchwała nr XXIV/179/2001
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 27 kwietnia 2001
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.
2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXII/165/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 marca 2001 w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie i eksploatację PUH "KAMIONKA" oczyszczalni ścieków TURBOJET EP-4 w Przyrówce i TURBOJET EP-80 w Przyrowie

Uchwała nr XXII/165/2001
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 3 marca 2001

w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie i eksploatację PUH "KAMIONKA" oczyszczalni ścieków TURBOJET EP - 4 w Przyrówce, i TURBOJET EP - 80 w Przyrowie

2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXIV/182/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 kwietnia 2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIII/175/2001 z dnia 31 marca 2001 r. dot. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. "Buowa kanalizacji sanitarnej w m. Pruszcz gm. Gost

Uchwała nr XXIV/182/2001
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 27 kwietnia 2001

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIII/175/2001 z dnia 31 marca 2001 r. dot. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pruszcz gm. Gostycyn".

2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXII/167/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 marca 2001 w sprawie sprzedaży przetargowej lokalu użytkowego po byłym przedszkolu w miejscowości Pruszcz ul. Kościelna 20 Gmina Gostycyn

Uchwała nr XXII/167/2001
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 3 marca 2001

w sprawie sprzedaży przetargowej lokalu użytkowego po byłym przedszkolu w miejscowości Pruszcz ul. Kościelna 20 Gmina Gostycyn

2005-12-02 00:00:00
Uchwała Nr XXIX/217/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne

Uchwała nr XXIX/217/2001
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 29 grudnia 2001
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne
2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXIII/177/2001 RADY GMINY GOSTYCYN z dnia 31 marca 2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XX/158/2000 z dnia 18.XII.2000 r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora nowo powstałej placówki - Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycy

Uchwała nr XXIII/177/2001
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 31 marca 2001
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XX/158/2000 z dnia 18.XII.2000 r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora nowo powstałej placówki - Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie.
2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXV/187/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2001 w sprawie zwolnienia ze zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostycyn przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe

Uchwała nr XXV/187/2001
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 czerwca 2001

w sprawie zwolnienia ze zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gostycyn przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.

2005-12-02 00:00:00
Uchwała nr XXV/185/2001 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2001 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Gostycyn

Uchwała nr XXV/185/2001
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 czerwca 2001

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Gostycyn.
2005-12-02 00:00:00