Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół Nr 1/2017

P R O T O K Ó Ł   Nr 1/2017

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku na temat: opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

 

2017-02-22 13:58:40
Protokół Nr 10/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 10/2016

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 grudnia 2016 roku na temat: podsumowanie i analiza  realizacji planu pracy określonego na rok 2016.

 

2017-02-17 14:08:03
Protokół Nr 9/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 9/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 grudnia 2016 roku na temat: kontroli działalności i funkcjonowania gospodarki  odpadami komunalnymi.

2017-02-17 13:20:50
Protokół Nr 8/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 8/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 grudnia 2016 roku na temat: kontrola stanu i utrzymania dróg gminnych (wizja lokalna)

 

2017-02-17 13:19:51
Protokół Nr 7/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 7/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 grudnia 2016 roku na temat: zapoznanie się z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Gostycynie i Pruszczu

2017-02-17 13:19:03
Protokół Nr 6/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 6/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 października 2016 roku na temat: kontroli dokumentacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie.

 

2017-02-17 13:18:13
Protokół Nr 5/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 5/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 października 2016 roku na temat: kontroli działalności OSP w Gostycynie

2017-02-17 13:15:00
Protokół Nr 4/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 4/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 lipca 2016 roku na temat: kontroli wydatków związanych z promocją gminy.

2017-02-17 13:12:20
Protokół Nr 3/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 3/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 lipca 2016 roku na temat: kontroli wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.

2017-02-17 13:11:08
Protokół Nr 2/2016

P R O T O K Ó Ł   Nr 2/2016                                                  

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 kwietnia 2016 roku na temat: analizy wydatków budżetu gminy za 2015 r. i wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

2017-02-17 13:09:33