Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.
"Remont drogi transportu rolniczego, ul. Okrężna w Pruszczu" 
 
2008-11-03 08:47:00
Ogłoszenie

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.
"Dostawa pojazdu przeznaczonego do przewozu
niepełnosprawnych uczniów"
 
2008-08-26 12:27:00
Ogłoszenie

Ogłoszenie
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.
"Przebudowa ulicy Koślinki w Gostycynie"
2008-05-15 10:22:00
Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.
"Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Gostycynie
i Ogrodowej w Pruszczu"
 
2008-05-13 09:50:00
Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu przeprowadzonym
w trybie zapytania o cenę pn. "Dostarczanie oleju opałowego w
ilości 120 000l. dla Gminy Gostycyn w okresie grzewczym 2008/2009r."
2008-03-31 12:52:00
Ogłoszenie

 
O g ł o s z e n i e

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu
przeprowadzonym w
trybie zapytania o cenę pn. Dostawa i
montaż urządzeń placu zabaw
w m. Gostycyn na działkach Nr 950, 965, Nr 839 oraz w m. Kamienica na działce Nr 527/10

 Ogłoszenie
 (1088KB)
2008-03-29 15:09:00
Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e
o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym pn. "Urządzenie placów rekreacyjnych w Gostycynie i Kamienicy w zakresie uporządkowania i wyrównania oraz budowy boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni trawiastej.

  Ogłoszenie (619KB)
2008-03-10 13:38:00
Rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Gostycyn

informuje, iż w przetargu ograniczonym na budowę ośrodka zdrowia w Gostycynie przy ul. Bydgoskiej 14 wraz z finansowaniem, spłacana przez Zamawiającego przez okres 15 lat została wybrana oferta firmy "ISO" Sp. z o.o. ul. Lawendowa 3, 83-050 Kolbudy.
  1. Wybór oferty najkorzystniejszej (523KB)
2008-03-03 09:09:00