Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Gmina Gostcyn ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro: Na dostawę węgla kamiennego-22 ton orzech, 22 ton kostka

OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
Ul. Bydgoska 8                                                                                  
89 – 520 Gostycyn
tel/fax. (052) 33 67 316, 33 67 311
www.gostycyn.las.pl
e-mail:  gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro na:

Na dostawę węgla kamiennego-22 ton orzech, 22 ton kostka

2006-12-19 12:43:00
Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Gostycyn w latach 2007-2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ 60.000 EURO

NA BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GOSTYCYN W LATACH 2007-2008

2006-12-08 13:25:00
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 0,440 km w miejscowości Przyrowa dz. n

Gmina Gostycyn
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
tel. 052 33 67 310, faks 052 33 67 311
e-mail:
gostycyn@las.pl
http://bip.gostycyn.pl
www.gostycyn.las.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 0,440 km. w miejscowości Przyrowa dz. Nr 39

2006-10-20 00:00:00
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na pzebudowę ulicy Rzemieślniczej wraz z przebudową wodociągu w Gostycynie

Gmina Gostycyn
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
tel. 052 33 67 310, faks 052 33 67 311
e-mail: gostycyn@las.pl ;
http://bip.gostycyn.pl,
www.gostycyn.las.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na:

Przebudowa ulicy Rzemieślniczej wraz z przebudową wodociągu w Gostycynie.

2006-08-23 00:00:00
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na pzebudowę ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie

Gmina Gostycyn
89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
tel. 052 33 67 310, faks 052 33 67 311
e-mail: gostycyn@las.pl ;
http://bip.gostycyn.pl,
www.gostycyn.las.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na:

Przebudowa ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie.

2006-08-23 00:00:00
Przetarg nieograniczony - urządzanie placów rekreacyjnych w Pruszczu, Bagienicy, Małej Kloni, Wielkim Mędromierzu, Łyskowie


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na zadanie:

Urządzanie placów rekreacyjnych w Pruszczu, Bagienicy, Małej Kloni, Wielkim Mędromierzu, Łyskowie.

2006-04-12 00:00:00
Przetarg nieograniczony - udzielenie pożyczki lub kredytu długoterminowego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przetarg nieograniczony: udzielenie pożyczki lub kredytu długoterminowego.

2006-03-27 00:00:00
Przetarg nieograniczony - remont świetlic wiejskich w Gostycynie, Wielkiej Kloni, Przyrowie


W Ó J T G M I N Y G O S T Y C Y N

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro na realizację zadania pn:

Remont świetlic wiejskich w Gostycynie, Wielkiej Kloni, Przyrowie

2006-01-31 00:00:00
Przetarg nieograniczony - dostawę oleju opałowego w ilości 120000 l. do kotłowni GOK Gostycyn, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Wielkim Mędromierzu, Dom Nauczyciela w Bagien


OGŁOSZENIE

Zamawiający:
Gmina Gostycyn
Ul. Bydgoska 8
89 – 520 Gostycyn
tel/fax. (052) 33 67 310, 33 67 311
www.gostycyn.las.pl
e-mail
:
gostycyn@las.pl

ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 Euro na:

dostawę oleju opałowego w ilości 120000 l. do kotłowni: GOK Gostycyn, Gimnazjum w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w Gostycynie, Szkoła Podstawowa w W. Mędromierzu, Dom Nauczyciela w Bagienicy, Przedszkole w Gostycynie, Świetlica w Pruszczu, Szkoła Podstawowa w W. Kloni.

2006-01-19 00:00:00