Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 103/2010

 Zarządzenie Nr 103/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 grudnia 2010 r.


w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego
w Urzędzie Gminy w Gostycynie  w czasie trwania projektu pn. "Praktyczne wdrożenie koncepcji
Good Governance w Gminie Gostycyn" dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2012-01-17 14:46:58
Zarządzenie Nr 102/2010

  Zarządzenie Nr 102/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
zamówień publicznych w czasie trwania projektu pn. "Praktyczne wdrożenie koncepcji
 Good Governace w Gminie Gostycyn" dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2012-01-17 14:38:58
Zarządzenie Nr 101/2010

  Zarządzenie Nr 101/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Realizacji Projektu i Rekrutacji pn. "Praktyczne wdrożenie
 koncepcji Good Governance w Gminie Gostycyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2012-01-17 14:36:39
Zarządzenie Nr 100/2010

  Zarządzenie Nr 100/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania zespołu ds.realizacji projektu pn. "Praktyczne wdrożenie koncepcji
Good Governace w Gminie Gostycyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej",
 Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2012-01-17 14:31:38
Zarządzenie Nr 99/2010

  Zarządzenie Nr 99/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2010 r.
2012-01-17 14:22:50
Zarządzenie Nr 98/2010

 Zarządzenie Nr 98/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie użyczenia przez Gminę Gostycyn pomieszczenia na prowadzenie siłowni przez Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej w Pruszczu w budynku położonym w miejscowości Pruszcz najmowanym
od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4
2012-01-17 14:20:47
Zarządzenie Nr 96/2010

 Zarządzenie Nr 96/2010 - nie istnieje z powodu omyłkowej numeracji
2012-01-17 14:17:36
Zarządzenie Nr 97/2010

  Zarządzenie Nr 97/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Gostycyn
2012-01-17 14:16:11
Zarządzenie Nr 95/2010

 Zarządzenie Nr 95/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29 grudnia 2010 r.


w sprawie wprowadzenia przepisów z zakresu rachunkowości dla Gminy Gostycyn
2012-01-17 14:10:56
Zarządzenie Nr 88/2010

 Zarządzenie Nr 88/2010
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostycyn

2011-01-27 11:17:45