Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.11.2018

Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.11.2018

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy magistralnej sieci wodociągowej wody nieuzdatnionej z ujęcia wody w miejscowości Kamienica do stacji uzdatniania wody w Wielkim Mędromierzu

2018-10-05 14:33:32
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.10.2018

„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018” 

część 3: Wykonanie ogrodzenia i roboty przygotowawcze pod urządzenia zabawowe

Wszystkie dokumenty znajdują się w załączniku.

2018-09-28 14:59:52
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.5.2018

 

„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) w miejscu publicznym, gm. Gostycyn, w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018” 

- część 2 : Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw w ramach programu OSA

Wszystkie dokumenty znajdują się w załączniku.

2018-08-23 11:57:33
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.4.2018

Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.4.2018

Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Gostycynie

2018-08-14 14:59:01
Zapytanie ofertowe nr IW.8412.5.2018

Zapytanie ofertowe nr IW.8412.5.2018

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEłNOSPRAWNYCH PODOPIECZNYCH DOMU DZIENNEGO POBYTU „SENIOR WIGOR” W GOSTYCYNIE

2018-08-02 09:23:36
Zapytanie ofertowe nr GM.271.2.2.2018

Zapytanie ofertowe nr GM.271.2.2.2018

"Remont budynków komunalnych - dach budynku Mała Klonia27"

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach

2018-06-18 14:47:31
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.3.2018

Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.3.2018

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 690/7, 699/37, 699/38 (ul. Pilska) położonych w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn”

2018-06-08 12:59:24
Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.2.2018

Zapytanie ofertowe nr IW.271.2.2.2018

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników oraz odwodnienia drogi w Gminie Gostycyn”

2018-05-02 13:27:27
Zapytanie ofertowe EU 01.2017

Zapytanie ofertowe EU 01.2017

 

" Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn w sezonie zimowym 2017/2018

2017-11-07 14:52:59
Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Pruszczu im. ks. Józefa Bruskiego

2017-07-18 10:52:06