Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 80/08

Zarządzenie Nr 80/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

2009-01-20 14:08:07
Zarządzenie Nr 79/08

Zarządzenie Nr 79/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Gostycynie
2009-01-20 14:05:40
Zarządzenie Nr 78/08

Zarządzenie Nr 78/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie przesunięć w planowanych wydatkach gminy na 2008 r. między rozdziałami i paragrafami
2009-01-19 14:02:00
Zarządzenie Nr 77/08

Zarządzenie Nr 77/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 15 grudnia 2008 r.


w sprawie zwiększenia i zmniejszenia datacji celowej na zadania zlecone
i zadania własne oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami 
2009-01-02 09:28:00
Zarządzenie Nr 76/08

Zarządzenie Nr 76/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 9 grudnia 2008 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gostycyn
nieruchomości gruntowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa 
2008-12-11 08:32:00
Zarządzenie Nr 75/08

Zarządzenie Nr 75/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 9 grudnia 2008 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gostycyn
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa 
2008-12-11 08:29:00
Zarządzenie Nr 74/08

Zarządzenie Nr 74/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 9 grudnia 2008 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gostycyn
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gostycyn 
2008-12-11 08:26:00
Zarządzenie Nr 73/08

Zarządzenie Nr 73/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 9 grudnia 2008 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gostycyn
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
2008-12-11 08:23:00
Zarządzenie Nr 72/08

Zarządzenie Nr 72/2008
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za korzystanie
z mienia komunalnego w 2009 r. 
2008-12-11 08:17:00
Zarządzenie Nr 71/08

Zarządzenie Nr 71/08  
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia datacji celowej na zadania zlecone
i zadania własne oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami 
2008-12-11 08:09:00